Land-info

  • btn_cijfers
  • btn_klimaat
  • btn_highlights
  • terug

Algemeen

China is een van de grootste landen ter wereld met de meeste inwoners. Millennia lang was het een keizerrijk. Uit deze tijd stamt de Chinese muur. Dit verdedigingswerk is 5.400 kilometer lang en loopt van Shanhaiguan Pass in het oosten tot aan de Jiayuguan Pass in het westen. Een andere bezienswaardigheid is het graf van een van de keizers dat 'bewaakt' wordt door een legertje terracotta-soldaten. Ook bijzondere zijn de Verboden Stad en de Hemeltempel in Beijing en talrijke tempels in het gehele land. In 1949 werd China een streng geregeerde communistische 'volksrepubliek'. De jongere generatie probeert de laatste jaren het ondemocratische regime te bewegen tot het verlenen van meer politieke en economische vrijheid, iets wat maar mondjesmaat lukt. Het grote land bestaat uit een aantal regio's: de uitgestrekte laagvlakte van het noordoostelijke deel; het heuvelachtige en waterrijke zuidoostelijke deel; het lössplateau van Centraal China; het hoogland van Tibet en Qinghai en de woestijn- en steppe gebieden van Xinjiang en Binnen-Mongolië.


Flora&Fauna
Een land dat zo’n groot deel van de aarde beslaat als China, kan geen tekort hebben aan natuurschoon. Daar komt nog bij dat Chinese dichters en schilders altijd veel nadruk hebben gelegd op de wonderen der natuur in hun land, alsof schoonheid, die de zintuigen genot verschaft en de geest inspireert, deel uitmaakte van de overeenkomst tussen het Rijk van het Midden en de Hemel die over het rijk waakte. Vijf Heilige Bergen (Wu Yue) is de verzamelnaam voor de vijf bergen die in de Chinese mythen worden beschouwd als plaatsen waar de goden samenkomen. Nu zijn dit allemaal plaatsen waar mensen heengaan als pelgrim of toerist. Er zijn evenwel veel bergen die nog veel indrukwekkender zijn dan deze: de Himalaya op de grens met Tibet en Nepal terwijl in China zelf het Kunlun-gebergte waarvan de toppen de 7000 meter halen en waarvan de smeltende sneeuw zowel de Jangtsekiang als de Gele Rivier voedt. In het autonome gebied Xinjiang, in Qinghai en Binnen-Mongolië bevinden zich enkele van de opmerkelijkste natuurverschijnselen ter wereld, waaronder de Gobi- en de Taklamakanwoestijn, de Qinghai, het grootste zoutwatermeer van China en de verzengend hete Turpan-depressie. Langs zijn 18.000 km lange kust ligt een weelde aan stranden en woeste kusten, maar toch roept China niet het beeld op van het ideale strandvakantieland. Dit komt gedeeltelijk doordat het kustgebied dichtbevolkt en geïndustrialiseerd is, en de kwaliteit van het zeewater, om het zacht uit te drukken, dubieus is. Toch wordt er een toeristische infrastructuur van internationale kwaliteit ontwikkeld op het eiland Hainan.

Bevolking en cultuur
Het is niet eenvoudig om de cultuur van 1,2 miljard mensen af te bakenen, al helpt het wel dat 94 procent van de bevolking Han-Chinees is. Zij delen een geschiedenis die teruggaat tot ten minste 5000 jaar geleden. De Chinezen zijn trots op hun cultuur, al kijken ze soms ook wel eens naar andere landen om te zoeken naar een vooruitgangsmodel. Die culturele trots, het gevoel om te behoren tot iets dat groter is dan het individu, een sociale structuur die de tand des tijds heeft doorstaan, maakt deel uit van het aangeboren superioriteitsgevoel dat de meeste Chinezen hebben tegenover hen die de pech hebben gehad om niet als Chinees op de wereld gekomen te zijn. Dit betekent niet dat de ‘doorsnee-Chinees’ zich altijd cultureel bewust is. Eigenlijk geven ze minder om de grote symbolen van hun cultuur – confucianisme, keizerlijke dynastieën, schilderkunst, kalligrafie – dan de toeristen. Dit komt voor een deel doordat het dagelijks bestaan al hard genoeg is. Zelfs de religie heeft, bij de weinigen die daar nog aan doen, een zeer duidelijk praktisch aspect, waarbij de goden hun dienaren behoren te belonen met gezondheid, rijkdom of promotie.